Trường có chế độ hỗ trợ và miễn giảm học phí, trao học bổng,
để giúp sinh viên có một cuộc sống ổn định, không còn phải lo lắng về vấn đề kinh tế và khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên.

Nếu cùng áp dụng 2 chế độ “Học bổng Welcome to KOBE” và “Miễn giảm 30% học phí”,
thì năm đầu tiên sẽ tiết kiệm được 430,000 yên.
※ Học bổng và Miễn giảm dành cho các đối tượng là những ai có tư cách lưu trú là “Du học”. Học liên thông nằm ngoài đối tượng được xét.

Tổng các khoản đóng năm 1

Hạng mục Nộp khi nhập học Nộp kỳ sau
(Tháng 9)
Tổng năm
Phí nhập học ¥300,000
Học phí ¥385,000 ¥385,000
Miễn giảm 30% học phí ¥-115,500 ¥-115,500
Các khoản khác ¥156,140  100,000
Học bổng Welcome to KOBE ¥-200,000
Tổng ¥525,640 ¥369,500 ¥895,140

Từ năm thứ 2 trở đi

  Nộp kỳ đầu
(Tháng 4)
Nộp kỳ sau
(Tháng 9)
Tổng năm
Từ năm 2 trở đi ¥527,000 ¥485,000 ¥1,012,000

Từ năm thứ 2 trở đi có thể được nhận học bổng hay miễn giảm học phí chủ yếu là căn cứ vào thành tích của năm học trước. Nếu đạt được thành tích tốt, sinh viên sẽ càng có khả năng được cấp học bổng có giá trị cao.
Năm học 2014, khoảng 85% du học sinh được học bổng và miễn giảm.

Tình hình nhận Học bổng/ Miễn giảm năm học 2014 (Du học sinh hệ đại học – Tổng: 398 người)

Loại học bổng/ Miễn giảm Hàng tháng Khoản nhận được trong năm Khoản tiền nộp từ năm 2 trở đi Số học sinh được nhận
(Năm 2014)
Trong khoa Học bổng đặc biệt của học viện Nakauchi ¥53,000 ¥636,000 ¥376,000 19 người
Miễn giảm 50% học phí ¥385,000 ¥627,000 13 người
Miễn giảm 30% học phí ¥231,000 ¥781,000 278 người
Ngoài khoa Học bổng khuyến học (Bộ giáo dục) ¥48,000 ¥576,000 ¥436,000 11 người
Học bổng cho du học sinh tự túc của tỉnh Hyogo ¥30,000 ¥360,000 ¥652,000 17 người

Các khoản chi phí cần thiết trong 1 tháng khi sinh sống tại Nhật (Tham khảo)

Tiền nhà ¥40,000
Điện, nước, ga ¥10,000
Điện thoại ¥8,000
Đi lại ¥10,000
Ăn uống ¥20,000
Giải trí ¥10,000
Tổng ¥98,000