Duy nhất học tại Đại học Ryuka để nắm bắt được
“bản thân mà mình muốn trở thành”.

Trường có rất nhiều chương trình học đa dạng để nuôi dưỡng nhân tài, những người có thể dẫn đầu xã hội toàn cầu.
Ngoài ra, sau khi trải qua 4 năm học tại trường, với những bạn muốn tiếp tục học sâu hơn hay ôm ấp hoài bão với con đường trở thành một nhà nghiên cứu hay một nhà chuyên môn, đều có thể học chuyển tiếp lên cao học cũng thuộc khuôn viên trường.

Khoa thương mại

Trang bị cho sinh viên khả năng nắm bắt công việc kinh doanh từ lập trường của doanh nghiệp và cá nhân người quản lý.

Ngành Marketing

Sinh viên có thể nắm bắt môi trường doanh nghiệp từ quan điểm của Marketing và không ngừng nỗ lực để thay đổi tình hình hiện tại.


Khóa học chiến lược thương hiệu ...... Đáp ứng tầm quan trọng của Marketing trong kinh doanh hiện đại.
Hiểu rõ hành vi người tiêu dùng, từ đó có thể trau dồi năng lực sâu hơn về việc lên kế hoạch chuẩn bị sản phẩm và hàng hóa mới.

Khóa học kinh doanh lưu thông ...... Hiểu rõ cơ cấu lưu thông, bán lẻ và phân phối hàng hóa, từ đó nhận ra sự hấp dẫn và khả năng của ngành lưu thông.

 

Ngành Quản trị kinh doanh

Hướng tới sự qua n tâm đến môi trường công ty, sinh viên có thể không ngừng nỗ lực để thay đổi tình hình hiện tại.


Khóa học chiến lược kinh doanh ...... Hiểu rõ các vấn đề kinh doanh của các doanh nghiệp hiện đại từ quan điểm rộng và
đào tạo khả năng giải quyết các vấn đề.

Khóa học lãnh đạo kinh doanh ...... Bồi dưỡng khả năng chủ động đi đầu trong việc tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh và nâng cao ý thức khởi nghiệp.

Khóa học kinh doanh toàn cầu ...... Trang bị nhận thức và khả năng thực thi việc kinh doanh toàn cầu trong thời đại khi quốc tế hóa doanh nghiệp đã trở nên phổ biến .

Khóa học kế toán ...... Trang bị kiến thức về cơ chế và hệ thống kế toán , nâng cao khả năng quản lý doanh nghiệp về mặt tài chính.

Khoa kinh tế

Trang bị cho sinh viên kiến thức về kinh tế học và xử lý thông tin,đồng thời đào tạo nguồn nhân lực cần thiết cho cộng đồng địa phương.

Ngành kinh tế

Sinh viên có thể kết hợp trí tuệ của nền ki nh tế với sự phát triển của đô thị và hoạt động tích cực trong lĩnh vực thương mại và cộng đồng địa
phương.


Khóa học kinh tế hiện đại ...... Đào tạo năng lực giúp sinh viên hiểu rõ những chuyển động của xã hội hiện đại như toàn cầu
hoá nền kinh tế, tỷ lệ sinh giảm và sự già hoá dân số, đổi mới công nghệ, v.v...
để có thể đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề của xã hội.

Khóa học phát triển đô thị khu vực ...... Đào tạo năng lực có thể giải quyết những vấn đề mới bằng cách sử dụng những kiến thức đã học trên nhiều lĩnh vực, giúp sinh viên hiểu rõ cộng đồng địa phương đang thay đổi phức tạp và đa dạng, nhìn thấu những vấn đề và thách thức, từ đó kết hợp với chuyên môn và đưa ra các giải pháp thích hợp.

 

Ngành Thông tin kinh tế

Sinh viên có thể phân tích và sử dụng chính xác thông tin kinh tế


Khóa học thông tin kinh tế ...... Đào tạo năng lực phân tích nền kinh tế dựa trên số liệu thông qua việc học những kiến thức cơ bản về "cách nhìn nền kinh tế" và "kỹ thuật xử lý thông tin".

Khóa học hệ thống thông tin ...... Đào tạo khả năng phân tích và đưa ra cách giải quyết các vấn đề về kinh tế từ khía cạnh thông tin dựa trên những kiến thức được học về kinh tế học , thông tin và hệ thống thông tin.

Khoa Nhân học và xã hội học

Học tập từ xã hội hiện đại về con người và cuộc sống, con người và giải trí (vui chơi), con người và sức khoẻ.

Ngành Nhân học và xã hội học

Sinh viên có thể tạo r a các dịch vụ và biện pháp ứng phó mới để giải quyết vấn đề trong xã hội loài người


Khóa học văn hóa xã hội ...... Đào tạo năng lực nắm bắt các vấn đề khác nhau trong xã hội thực tế để có thể đưa ra các biện pháp giải quyết, năng lực xây dựng văn hóa và xã hội mới,và năng lực cơ bản để hoạt động trong vai trò là người trưởng thành.

Khóa học tâm lý ...... Đào tạo năng lực nắm bắt chính xác tâm lý và hành vi của con người từ các quan sát thực tế,thí nghiệm, khảo sát, phỏng vấn và kiểm tra tâm lý,năng lực hỗ trợ phù hợp cho những người đang tìm kiếm sự trợ giúp,và năng lực giao tiếp tốt cần thiết trong mọi tình huống.

 

Ngành Du lịch

Sinh viên có thể cải thiện kỹ năng về kinh doanh du lịch, nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực, đồng thời có thể hoạt động trong nhiều
môi trường khác nhau


Khoá học kinh doanh du lịch ...... Tiếp thu các kiến thức cơ bản hữu ích, cân bằng trong 3 lĩnh vực du lịch, quản lý, dịch vụ khách hàng.
Ngoài ra sinh viên sẽ được trao dồi khả năng làm việc trong lĩnh vực du lịch bằng cách học hỏi thêm Nhiều lĩnh vực xung quanh lĩnh vực du lịch.

Khóa học về khách sạn và tiệc cưới ...... Sau khi tìm hiểu học tập về 3 lĩnh vực quản lý, dịch vụ khách hàng, nhà trường sẽ đào tạo cho
sinh viên về năng lực theo đuổi sự hài lòng của khách hàng bằng cách trang bị kỹ năng để có
thể lập kế hoạch tiệc cưới, nghệ thuật chào đón khách và quản lý chuyên về khách sạn.

 

Ngành Sức khỏe con người

Sinh vi ên có thể đóng góp vào việc xây dựng một xã hội lành mạnh và thịnh vượng


Khóa học quản lý thể thao ...... Nhà trường sẽ đào tạo kỹ năng quan sát, đánh giá và phân tích các hiện tượng xã hội và vấn đề xã hội liên quan đến sức khỏe để sinh viên có thể nâng cao năng lực quản lý liên quan đến việc duy trì và thúc đẩy sức khỏe con người.

Khóa học sức khỏe thể thao ...... Sinh viên sẽ được học kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng xử và xây dựng các mối quan hệ hữu ích trong xã hội thông qua thể thao.Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo sinh viên năng lực truyền đạt những thú vui thông qua việc di chuyển cơ thể và hướng dẫn thực tế để duy trì sức khỏe.

Ngay từ lúc đầu thành lập, sinh viên trường đã học được những kiến thức thực tiễn đã được vun đắp, vượt trên cả các trường đại học khác.

Học với hình thức nghiên cứu thực tế được thực hiện tại chính nơi hoạt động kinh doanh, giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức về những đề tài hay lĩnh vực yêu thích của mình.